Artikel bragt i Horsens Folkeblad fredag d. 13. maj 2016:

Egebjerg-borger fik luftet sin utilfredshed i Folketinget

Casper Ejland har klaget over kommunens afslag på fritagelse fra fjernvarme.

Det får ikke nogen betydning for min egen sag. Den kører sin gang i Energiklagenævnet, men der kommer fokus på den urimelige fjernvarme-tvang, og det er godt.
Sådan lyder det fra Egebjerg-borgeren Casper Ejland, der i går eftermiddag sammen med Kim Beyer-Eskildsen fra brancheforeningen Debra, fik foretræde for Folketingets udvalg for energi, forsyning og klima.
Formålet var at søge opbakning til det synspunkt, at det er forkert at tvinge borgere til at skifte til fjernvarme via den såkaldte tilslutningspligt.
Omkring 10.000 husstande skal skifte fra primært gas til fjernvarme i de kommende år.
Afslag fra kommunen
Casper Ejland ønsker ikke selv at skifte til fjernvarme, og han undrer sig over, at kommunen i sidste måned gav ham afslag på fritagelse for tilslutningspligten – inden der ligger en præcis plan for udrulningen af fjernvarme i Egebjerg, og selv om han i dag har en varmeordning, der ifølge ham selv er 100 pct. grøn. Ejlands hus i Egebjerg er opvarmet med varmepumpe og solvarme.
– Jeg fornemmede en god interesse for min sag fra flere politikere i udvalget. Flere undrede sig over

opførsel og henviste til de klare fritagelsesregler, som jo så måske ikke er så klare endda, siger Casper Ejland, der har klaget over kommunens afgørelse til Energiklagenævnet.
– Men der kan jo gå lang tid, og i mellemtiden kan kommunen udrulle fjernvarmen i kommunen og henholde sig til, at man ikke kan udtale sig, mens sagen kører i Energiklagenævnet, siger han.
Kim Beyer-Eskildsen har tidligere præsenteret en lignende sag for udvalget, og denne gang var der en større lydhørhed, vurderer han.
– Den her sag er også mere tydelig end den anden. Det er skidt for miljøet og den grønne omstilling, at man tvinger borgere, der har en løsning, der er meget grønnere end fjernvarmen, siger han.
Kim Beyer-Eskildsen anerkender, at han som repræsentant for virksomheder, der leverer andre løsninger end fjernvarme,  har en særlig interesse i sagen.
– Det er rigtigt, men først og fremmest repræsenterer jeg det frie valg, konstaterer han.
Dialogsporet udtømt
Folkebladet har via mail spurgt varmeplanlægger Peter Didriksen, Horsens Kommune, om, hvorfor Casper Ejland har fået afslag på fritagelse. Han svarer, at “det er normal praksis, at kommunen i første omgang følger et dialogspor med borgeren.”
– Borgeren har imidlertid også krav på, at kommunen som myndighed træffer en forvaltningsretlig afgørelse. Fordelen for borgeren ved at der træffes en egentlig afgørelse er, at borgeren så kan vælge at indbringe afgørelsen for en klageinstans, hvis borgeren er utilfreds med kommunens afgørelse. I den konkrete sag er Energiklagenævnet klageinstans, skriver han.
Hvorfor har I truffet en afgørelse netop nu?
– Det har været kommunens vurdering, at dialogsporet var udtømt, skriver Peter Didriksen.

Af Thomas Schütt