Torsdag den 15. september kl 15-17 har vi fornøjelsen at invitere 30 medlemmer ind på Christiansborg til en orientering om den energipolitiske situation via MF Mikkel Dencker, som er Dansk Folkepartis mangeårige energiordfører.

Mikkel Dencker vil orientere om den højspændte situation omkring PSO-forhandlingerne, der vil have stor betydning for os i energibranchen. Endvidere vil efteråret jo blive præget af forhandlinger om en skattereform, der også får stor indflydelse på energiområdet – og regeringens overlevelse i det hele taget.

Udnyt chancen til at at få set Christiansborg og få stillet spørgsmål til en indflydelsesrig energipolitiker – den længst siddende i Energiudvalget.

Efter oplæg er overstået og vores spørgsmål er blevet besparet, vil Mikkel Dencker forestå en rundvisning på Christiansborg.

Tilmeldingen sker via sekretariatschef, Kim Beyer-Eskildsen på kbe@energibranchen.dk. De første 30 tilmeldte deltager automatisk i arrangementet.