Debra Energibranchen fusionerer med Dansk Solvarmeforening

Brancheforeningen Debra Energibranchen udvider repertoiret af de servicevirksomheder, foreningen repræsenterer. Det er virksomheder, som installerer eller servicerer huse, der benytter sig af individuelle energikilder, og hidtil har kilderne været primært gas-, olie- og biofyr og varmepumper. Nu bliver solvarmeanlæg føjet til listen gennem en fusion med Dansk Solvarmeforening.

“Debra Energibranchen har som sit erklærede mål at blive en vigtig og uomgængelig bidragsyder i forhold til den grønne omstilling. Derfor er vi ekstra begejstrede over, at vi nu kan fusionere med Dansk Solvarmeforening – for solenergi er både grønt, vedvarende og en afgørende komponent i nedbringelse af CO2-udslippet både lokalt og globalt,” siger bestyrelsesformand i Debra Energibranchen Christian Gulløv.

“Dansk Solvarmeforening har levet en smule i skyggen af de mere kendte solceller, selvom solvarme er en lagt mere effektiv måde at udnytte solens stråler på, da den bruges direkte til at varme vand op. Vi har valgt at fusionere med Debra, fordi vi ser en oplagt synergieffekt med andre individuelle energikilder, da solvarmen netop bruges til at komplementere andre energianlæg,” siger Solvarmeforeningens hidtidige formand, Gilbert Jensen.

“Med solvarmeforeningen integreret i Debra som en branchegruppe vil vi gøre en ekstra indsats for at gøre energipolitikere og Energistyrelsen opmærksomme på, hvilken forskel solvarme kan gøre. Der vil fx kunne spares store mængder CO2-udslip i det danske samfund årligt, hvis det blev gjort obligatorisk at installere solfangere på offentlige bygninger med stort varmtvandsforbrug i forbindelse med opførelsen og ved større ombygninger,” udtaler Christian Gulløv og Gilbert Jensen samstemmende.