24 02, 2015

Debra støtter DFs forslag om lånepulje til nye energianlæg

Glostrup, d. 24. februar 2015 Dansk Energi Brancheforening udtrykker stor begejstring over, at Dansk Folkeparti med energiordfører Mikkel Dencker i spidsen, netop har fremsat lovforslag i Folketinget, som vil betyde, at staten skal stå som lånegarant for lån til nye energianlæg, der skal erstatte særligt de mange ældre oliefyr i de yderste egne af Danmark. [...]

18 02, 2015

Invitation til konference om individuelle energikilder

Dansk Energi Brancheforening blev stiftet den 7. december 1998 med det formål at fremme de individuelle energikilder i Danmark. Der er sket meget siden, men udfordringerne er overordnet de samme. Debra arbejder derfor løbende på at gøre politikere, embedsmænd, forbrugere og alle andre opmærksomme på, at individuelle energikilder er en vigtig del af det danske [...]

17 02, 2015

Forhøjet støtte på vej til solceller og husstandsvindmøller

Pressemeddelelse fra Klima-, energi- og bygningsministeriet: 5. februar 2015 Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg søge om forhøjet støtte hos Energinet.dk fra den 11. februar 2015 I forbindelse med ændringerne af solcellelovgivningen i 2012 og 2013, som havde til hensigt at sikre en kontrolleret udbygning med solcelleanlæg, aftalte partierne bag energiforliget en [...]