Hvem er Debra, Energibranchen?

Daebra, Energibranchen, stiftet den 9. december 1998, er en interesseorganisation for over 100 leverandør- og servicevirksomheder, der samlet dækker den væsentligste del af udstyrs- og servicemarkedet for olie-, gas- og biobrændselsbaserede energianlæg samt varmepumper og solceller.

Forenings struktur er bygget op omkring seks branchegrupper, som selvstændigt varetager de målrettede interesser og tegner foreningen inden for de enkelte brancheområder. Vi organiserer følgende branchegrupper: Biobrændsel, gasservice, gasudstyr, olieservice, olieudstyr og varmepumper. Foreningens størrelse gør os smidige og handlekraftige. Så hver brancheforening kan reagere straks, når en ny brancheproblematik opstår.

Det giver grundlag for en synlig interesseorganisation med stor gennemslagskraft for branchens interesser på tværs i energisektoren. Vi varetager vores medlemmers interesser i forhold til Christiansborg og embedsapparatet samt forsøger løbende at påvirke den politiske dagsorden i en fornuftig retning. Målet er at sørge for, at de danske forbrugere altid kan sikres et økonomisk- og energimæssigt optimal energianlæg, der samtidig belaster klimaet mindst muligt.

Debra, Energibranchen ser sig selv som en del af løsningen i omstillingen af det danske samfund til et fossilfrit samfund, men vi befinder os pt. i en overgangsfase, hvor der stadigvæk vil være fossilt drevne energiløsninger, men disse skal være så effektive og rene som teknisk muligt. I denne overgangsfase tilbyder vi også hybridløsninger, der eksempelvis kombinerer vedvarende energi med klassiske løsninger som olie-, og gasfyr.

Foreningen er repræsenteret i en række udvalg og projekt- og arbejdsgrupper i relation til energi-, miljø- og sikkerhedsmyndigheder. Desuden har foreningen egne interne udvalg, hvor medlemsvirksomhederne drøfter aktuelle forhold og koordinerer branchen tiltag på myndighedsområdet eller rettet mod markedet. Endvidere deltager foreningen i nordisk og europæisk branchesamarbejde.

Debra, Energibranchen sigter i første omgang mod at blive en attraktiv forening for alle aktørvirksomheder på olie-, gas- og biobrændselsområdet samt for varmepumper, men på længere sigt også på andre energibrancheområder. Vi er en åben og tilgængelig forening, som altid kan træffes for en udtalelse på et aktuelt energipolitisk emne.

Nærmere oplysninger om foreningens og branchegruppernes aktiviteter mv. kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat, tlf.: 7741 1535 eller direkte til sekretariatschef, Kim Beyer-Eskildsen på tlf. 26 10 82 22