15 09, 2015

Nye priser for energibesparelser

Kære Energispareaktør! DEBRA - Dansk Energi Brancheforening har besluttet at ændre sine købspriser for energibesparelser. Ved aftaler om energibesparelser, som er indgået fra d.d. og frem til 31. december 2015, betaler vi kr. 0,40 pr. kWh ekskl. moms ved indberetning til os. Dette gælder dog ikke i forbindelse med udskiftning til ny oliekedel, hvor de [...]

3 07, 2015

Debra ønsker at sætte fokus på energirenoveringer

Vi søger cases fra det virkelige liv I Dansk Energi Brancheforening ønsker vi at sprede det glade budskab, at energirenoveringer er en af de bedste investeringer, en husejer kan foretage sig. Det hænger sammen med, at et nyt eller forbedret energianlæg bruger mindre energi og derfor mindsker CO2-udslippet. Energiforbedringerne har andre og mere kontante fordele. [...]