3 07, 2015

ECO-design indvarsler nye tider for branchen

Den 26/9 vågner energibranchen op til en helt ny virkelighed. Den dag træder det nye ECO-design fra EU på energiområdet i kraft. Intentionen bag er at skabe en fælleseuropæisk standard på energiområdet, der skal guide forbrugerne til at vælge de mest energivenlige løsninger. Det nye ECO-designdirektiv har energieffektiviteten i højsædet. Derfor skal energiinstallationer fra lørdag [...]

8 06, 2015

Dansk Energi Brancheforening har fået ny bestyrelsesformand

Dansk Energi Brancheforenings bestyrelse har konstitueret sig efter foreningens generalforsamlingen den 28. maj 2015. Bestyrelsen vedtog med enstemmighed, at Christian Gulløv, der til daglig er Adm. Dir. I Electro Energy, fremover skal bestride hvervet som bestyrelsesformand. Formandsskiftet kommer efter, at den mangeårige formand, Per Langkilde fra Gastech, valgte at trække sig, og med hans egne [...]

21 04, 2015

Invitation til Debras generalforsamling

Torsdag den 28. maj kl 15-17.30 afholder Debra sin årlige generalforsamling i Tekniq-huset på Paul Bergsøes vej 6 jævnfør foreningens vedtægter. Bestyrelsen lagde sidste år en mere udadvendt og politisk aktiv kurs, som nu har haft et år til at virke. Der bliver således mulighed for at drøfte den nye strategi på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen [...]

24 03, 2015

Konferencen om individuelle energikilder på Christiansborg blev en stor succes

Fællessalen var fyldt, og de mange deltagere, hvor en stor del repræsenterede de individuelle energiløsninger via deres firmaer, fik et indblik i den energipolitiske virkelighed på Christiansborg. Det var tydeligt, at de energipolitiske repræsentanter lyttede og noterede sig, at der også findes individuelle løsninger på de kollektive udfordringer i energisektoren. Skulle blå blok komme til [...]

18 02, 2015

Invitation til konference om individuelle energikilder

Dansk Energi Brancheforening blev stiftet den 7. december 1998 med det formål at fremme de individuelle energikilder i Danmark. Der er sket meget siden, men udfordringerne er overordnet de samme. Debra arbejder derfor løbende på at gøre politikere, embedsmænd, forbrugere og alle andre opmærksomme på, at individuelle energikilder er en vigtig del af det danske [...]

17 02, 2015

Forhøjet støtte på vej til solceller og husstandsvindmøller

Pressemeddelelse fra Klima-, energi- og bygningsministeriet: 5. februar 2015 Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg søge om forhøjet støtte hos Energinet.dk fra den 11. februar 2015 I forbindelse med ændringerne af solcellelovgivningen i 2012 og 2013, som havde til hensigt at sikre en kontrolleret udbygning med solcelleanlæg, aftalte partierne bag energiforliget en [...]

23 01, 2015

Solcellefeberen kan snart bryde ud igen

Går man med planer om at erhverve sig et solcelleanlæg, kan der være godt nyt på vej til de hurtige, skriver finans.dk i dag. Der er i de seneste år dukket en masse solcelleanlæg op i de danske villakvarterer, og går man med planer om at hoppe med på bølgen, bliver der i marts skruet [...]

7 01, 2015

Godt nytår til Debras medlemmer

Spændende år i vente – og tid til at forny kontinentet Kære medlemmer af Debra, så blev det 2015. Vi går ind i et spændende år, hvor energipolitikken igen i år, vil fylde meget. Det er desværre ikke længere muligt at få fradrag på 15.000 kr. for forbedringer af sin bolig. Til gengæld falder oliepriserne [...]

5 01, 2015

Varmepumpeliste revideres inden frist for ECO-design

Fagpressen.eu, d. 30. dec. 2014 Strid om nedgang: Utroværdig information eller blokerende krav – eller konkurrence fra billligere træpillefyr Salget af varmepumper er for nedadgående. Ifølge Energistyrelsens statistik toppede installationerne med 30.382 i 2012 og faldt til 21.040 sidste år. Tallene er dog højere, for Energistyrelsen baserer sig på Varmepumpefabrikantforeningen, hvis medlemmer ikke dækker hele [...]

9 12, 2014

Krav til bæredygtig biogas fra 2015

Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser i høring om krav til bæredygtig biogas i 2015. Hvis Debras medlemmer har noget at bemærke til dette, bedes I venligst rette henvendeles til sekretariatet og gøre opmærksomme på dette.    Energistyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside: Fra årsskiftet skal biogas opfylde krav om bæredygtighed for at kunne få [...]