28 11, 2014

Varmepumpefolk har fået nok: Urimelige krav ødelægger markedet

Ingeniøren, d. 27. nov. 2014 Den danske varmepumpebranche går nu til energipolitikerne i frustration over, hvad de kalder konkurrenceforvridende ekstrakrav til varmepumper i Danmark. Dele af den danske varmepumpebranche går i dag til Folketingets energipolitiske udvalg for at klage over, hvad de mener er konkurrenceforvridende ekstrakrav i administration af den danske støtteordning for individuelle varmepumper. [...]

24 11, 2014

Spindoktor støver af i brancheforening

Børsen, d 20. nov. 2014 En lidt indadvendt og teknisk orienteret brancheforening for virksomheder inden for energiområdet skal strømlines og gøres til en aktør, som bliver hørt, når der skal træffes politiske beslutninger inden for energiområdet. Den opgave er lagt i hænderne på Kim Beyer-Eskildsen, nytiltrådt sekretariatschef i Dansk Energi Brancheforening, og her synes den vel [...]

18 11, 2014

Kære medlemmer af Debra og venner af energibrancheforeningen

Jeg skriver til dig for at orientere om de mange nye og spændende tiltag, der sker i Debras sekretariat. Mit håb er, at det så vil stå klart, hvem der gør, hvad og hvornår i sekretariatet. Som det nok er alle bekendt, så har Jørgen valgt at trække sig som sekretariatschef i Debra. Det sker [...]

20 10, 2014

Høje energiafgifter bremser vækst og grøn omstilling

Kim Beyer-Eskildsen, sekretariatschef i Debra skriver i dag i Børsen: I en glimrende leder her i Børsen påpeger den glimrende debatredaktør, Christopher Azrouni, hvad de fleste i energibranchen dagligt oplever på egen krop, nemlig, at de danske energiafgifter er uforholdsmæssigt høje. Konsekvenserne er mangefold, men altovervejende negative: Høje energiafgifter rammer naturligvis os alle hårdt, men [...]

14 10, 2014

Gassen er en vigtig brik i Danmarks energipolitiske fremtid

Det danske samfund er på vej mod en omstilling fra et fuldt fossilt drevet samfund til et, der er delvist drevet af vedvarende energi og som derfor udleder mindre CO2 end tidligere. Der er mange veje til Rom, men en ting er helt sikkert, Rom blev ikke bygget på en dag. I Debra ser vi [...]

6 10, 2014

Nej tak til varmepumpe-særkrav

Særlige danske testkrav til varmepumper hæver prisen for slutbrugeren markant, lyder det fra branchegruppen for varmepumper i Dansk Energi Brancheforening (Debra). Foreningen arbejder på højtryk for at få de unødvendige krav fjernet. ”Energistyrelsen anerkender test fra akkrediterede testlaboratorier, uanset hvor i verden de er udført”, lyder det i et svar Debra har modtaget fra Energistyrelsen. [...]

31 07, 2012

Sådan bliver DEBRA hørt fremover

Dansk Energi Brancheforening, også kendt som Debra, organiserer virksomheder i energibranchen, der sikrer individuelle energiinstallationer til mange danske husstande Som brancheorganisation har vi til formål at informere om fordelen ved nye energieffektive energianlæg, samt at repræsentere vores medlemmer bedst muligt. Det vil løbende ske via en tæt dialog med beslutningstagerne på Christiansborg og med embedsapparatet, [...]

31 07, 2012

DEBRA skal varetage interesser for individuelle energianlæg

DEBRA har etableret en ny branchegruppe for varmepumper, som allerede har tilknyttet elleve leverandører Debra skal fremover være interesseorganisation for leverandører af kvalitetsudstyr og -serviceydelser i Danmark til individuelle energianlæg i boliger og virksomheder, der i dag udgør ca. 800.000 anlæg i Danmark. I princippet betyder det alt andet end fjernvarmeforsynede anlæg. Det var det oplæg, som DEBRAs formand Per Langkilde, kom med på foreningens generalforsamling, og det blev senere godkendt [...]

31 07, 2012

Lad os få udskiftet de gamle energianlæg i vandkants danmark

Det er ingen hemmelighed, at det ikke er nogen helt billig opgave at få gjort Danmark fri for fossile brændsler eller blot at få reduceret CO2-udledningen med 40 procent i 2020 sammenlignet med 1990. Politikerne vil gerne gøre Danmark grønnere og mindre afhængigt af de fossile brændstoffer, og hvem vil egentlig ikke det? Men der er bekendt [...]