Dansk Energi Brancheforening har igennem de senere år gennemgået et hamskifte, der har gjort brancheorganisationen, der repræsenterer de individuelle energikilder, til en udadvendt aktør på den energipolitiske scene. I takt med, at Dansk Energi Brancheforening, der i daglig tales blot kaldes Debra, er blevet mere kendt, er der opstået en vis forvirring omkring navnet, der kan forveksles med andre organisationers, hvorfor Debras bestyrelse har besluttet at give organisationen navneforandring:

Vi har i Debras bestyrelse besluttet at krone det kulturskifte, vi satte i gang tilbage i 2014, valgte at gøre brancheforeningen til en mere aktiv energipolitisk aktør, ved også at forkorte vores navn og gøre det mere mundret. Dansk Energi Brancheforening vil derfor fremover hedde Debra – Energibranchen. Med navneændringen til Debra, signalerer vi dermed også, at vi nu er klar til at gå ind i den afgørende fase ift. at gøre de individuelle energikilder til uomgængelig en del af den grønne omstilling,

siger bestyrelsesformand Christian Gulløv.

Det er en spændende proces at repræsentere Debra, som bestyrelsesformand. Jeg fornemmer, at der er en vis lydhørhed over for, at de individuelle energikilder, vi repræsenterer, om det så er gas, olie, biobrændsel eller varmepumper, er den del af den grønne omstilling. Vi kan dog blive endnu bedre til at gøre opmærksomme på, at vi i Debra – Energibranchen, kontinuerligt hjælper til at mindske CO2-udslippet via nye lavenergianlæg, samt udbredelse af de CO2-neutrale varmepumper og biofyr. Vi skal derfor fremover i Debra blive endnu bedre til at både fremme den grønne omstilling og fortælle om vores andel i den,

slutter bestyrelsesformand, Christian Gulløv.

For nærmere information om Debra – Energibranchens navneskifte, kontakt Debras sekretariat på tlf. 26 10 82 22