Det var en regnfuld onsdag morgen, da Debras udsendte medarbejdere besøgte medlemsvirksomheden Energiservice Lygas for at aflure den sine forretningshemmeligheder til glæde for alle medlemmer af Debra og andre, der læser med på hjemmesiden.

For lige så meget det regnede uden for direktør Max Hansens spritnye kontor, lige så lyst var det inden for på det hyggelige kontor. For det er tydeligt at mærke, at Max Hansen har en vision for det selskab, han er sat i spidsen for at lede. Vejen til kundernes hjerte går tydeligvis gennem god kommunikation, når man skal udlede essensen af interviewet.

Energiservice Lygas gør ganske enkelt en stor dyd ud af at lære sine teknikere og øvrige personale god kommunikation:

Kunden skal føle sig forstået og lyttet til, og der skal være tid til at drikke en kop kaffe med kunden, inden serviceringen af energianlægget gennemføres. Vores ansatte skal møde kunderne i øjenhøjde, og det nytter ikke, at vi taler i et fagsprog, som kunden ikke forstår, mens kunden måske samtidig bare vil slå en hyggelig sludder af med en af vores dygtige teknikere”, siger Max Hansen.

Det er tydeligt, når man besøger Energiservice Lygas, at virksomheden er drevet efter et godt og gennemprøvet koncept, hvor kommunikation er den røde tråd, der binder hele virksomhedstrategien sammen. Max Hansen lægger ikke skjul på, at han er meget inspireret af en studietur til Walt Disney koncernen, som han har været på i forbindelse med et tidligere job. I sin tid blev Max, hans kollegaer og sågar flere fra toppen af dansk erhvervsliv sendt ud for at lære om den magi der ligger i Disney koncernens kundehåndtering, der blandt andet er kendt for at være professionaliseret og raffineret i så høj grad, at virksomheder fra hele verden sender deres medarbejdere til USA for at lære af dem.

Max fremviser stolt sin kommunikationspris fra Walt Disney og det er tydeligt, at Energiservice Lygas har valgt at gøre det til sit adelsmærke i en branche, der ifølge Max har en årlig omsætning på ca. 1,8 milliarder kr.

Vejen til forbrugernes hjerte kan enten tages via dyre markedsføringsfremstød eller via det lange seje træk, som altså består i at møde dem i øjenhøjde og kommunikere på en frekvens, så der opstår færrest mulige misforståelser og på en måde, så kunden føler sig set, hørt og forstået, hvilket igen kræver, at Energiservice Lygas’ medarbejdere løbende uddannes i og fastholdes i at kommunikere intelligent og indfølende med deres kunder.

Max Hansen er tydeligvis inspireret i de store indsigter, man kan gøre sig ved at træne NLP, og han viser da også sine slides frem i mødelokalet, hvor han mødes med sine mange dygtige teknikere på jævnlig basis for at holde dem til ilden og sørge for, at Energiservice Lygas’ brand løbende forstærkes af gode møder med kunden. Det er derfor ikke overraskende, at Energiservice Lygas gennemfører løbende kundetilfredsundersøgelse, da der tydeligvis er en klar strategi for, hvordan de vil fastholde og udbygge deres kundegrundlag.

Debra takker for et inspirerende besøg hos et medlem, der godt tør dele ud af sin vej til at etablere en virksomhed i fremdrift. Vi opfordrer alle nuværende som fremtidige medlemmer til at melde sig på banen, så vi også kan komme på besøg hos jer og gennemføre et virksomhedsportræt.

Læs mere om Energiservice Lygas A/S på deres hjemmeside www.energi-service.dk