Det var en smuk og solskinsfyldt efterårsdag, da Debras rullende redaktion besøgte Vaillant i Karlslunde. Virksomhedens logo er den berømte hare med meget lange ører, der har fulgt den ikke længere helt unge virksomhed trofast i 140 år.

Det er tydeligt, at direktør Anders Zeeberg, er stolt over 140-års jubilæet, der på sin vis også fortæller noget om virksomhedens sjæl. For det er netop klassiske dyder som loyalitet, stabilitet, uddannelse og tilgængelighed, som Vaillant slår sig op på.

Vaillant er en stor spiller på det danske marked, når det drejer sig om salg og support af gasfyr, men de investerer også i at have en stærk position på markedet ved at lægge meget energi i at uddanne deres samarbejdspartnere og efterfølgende have et set-up, der gør, at man altid kan komme i kontakt med Vaillants organisation omkring før- og eftersalg.

Selvom Anders Zeeberg er både ungdommelig af indre og ydre, og ikke umiddelbart udstråler tysk orden og disciplin, men snarere danske værdier og imødekommenhed, så er det stadigvæk tydeligt at mærke, at Vaillant bygger på nogle tyske grundideer og principper, der har bragt dem så langt. Kvalitet og ordentlighed er vigtige kerneværdier, men det er tydeligt, at et afgørende konkurrenceparameter er tryghed for installatøren, der altid kan komme i kontakt med Vaillant og få hjælp til akutte løsninger. Samtidig lægger Anders Zeeberg stor vægt på, at de installatører, Vaillant samarbejder med, er godt uddannet i produkterne og løbende efteruddannes og bringes ajour med den sidste nye udvikling.

Vaillant er gode til at hjælpe til med at få installeret nye gasfyr i de danske hjem, men det er også en virksomhed, der trods sine 140 år på bagen, holder øjnene stift rettet på de nyeste energipolitiske strømninger. Derfor er Vaillant også engageret på varmepumpemarkedet, som kan blive et vigtigt marked i fremtiden.

Vaillant er helt med på, at der fra politisk hold er en klar målsætning om at gøre Danmark fossilfrit senest i 2050. Det indretter vi naturligvis vores forretning efter. Derfor er vi også en spiller på varmepumpemarkedet, som dog endnu ikke er så udbygget, som mange havde håbet på. Vi tror, at den relativt høje investering skræmmer nogen fra at investere i en varmepumpe. Derfor lægger vi stor vægt på at stille et livstidsregnskab op, der medtager besparelserne på driften og som viser, at det kan være en ganske god investering, siger Anders Zeeberg.

Anders Zeeberg lægger ikke skjul på, at det individuelle energimarked er under pres i disse år, hvor fjernvarmeudbygningen buldrer frem, også nogle gange baseret på lidt for lyserøde beregninger. Samtidig udstråler Vaillant så meget ro og stabilitet, at de ikke ligner nogen, der lige giver op, fordi deres branche kommer under pres udefra. De individuelle energiløsninger er tydeligvis kommet for at blive, og det samme er Vaillant, der vil kæmpe for, at danskerne også får mulighed for selv at vælge deres varmekilder i fremtiden.

Blevet nysgerrig på mere? Du kan læse mere om Vaillants tryghedsskabende helhedsløsninger på www.vaillant.dk