Debra og Casper Ejlands har torsdag d. 12. maj kl 14.15 foretræde for Folketingets udvalg for Energi, Forsyning og Klima. Dette fordi vi klager over, at en 100 procent grøn husstand forsøges tvunget på fjernvarmeløsning i Horsens Kommune.

Her vil Debra Energibranchen og husejer Casper Ejland, hvis hus er 100 procent drevet af grønne energikilder, men som alligevel står til at blive tvunget på en fjernvarmeløsning af Horsens Kommune og fjernvarmeværk, fremlægge vores syn på udfordringen ift. at tvangsdrevne fjernvarmeløsninger rent faktisk sætter den grønne omstilling tilbage.

Det er almindeligt kendt, at der er et gennemsnitligt energitab på en fjernvarmeløsning på 30 procent. Samtidig er fjernvarmeværkerne generelt langt fra drevet af udelukkende grøn energi, hvorfor det i denne konkrete sag og mange lignende sager virker yderst uhensigtsmæssigt, at en borger skal tvinges på en langt mindre CO2-venlig løsning via tvungen tilslutning til en fjernvarmeløsning. Casper Ejlands hus er drevet af varmepumpe og solvarme i foreningen, hvorfor huset er at betragte som fossilfrit opvarmet. Det udstiller i høj grad, hvor mærkværdigt det er, at fjernvarmeværker med kommunal opbakning i visse tilfælde tvinger sine borgere over på en relativt miljø- og klimaskadelig fjernvarmeløsning,

siger Sekretariatschef Kim Beyer-Eskildsen.

Formålet med vores foretræde for udvalget er at informere om, at der løbende er og opstår problemer pga. fjernvarmeværkernes brug af tvang, for at få gjort deres ofte meget dyre løsninger mindre omkostningstunge. Det er i sig selv problematisk, men i dette konkrete tilfælde samt en lang række lignende tilfælde, har det den konsekvens, at CO2-udslippet forøges, fordi et 100 procent grønt hus tvinges over en fjernvarmeløsning, der kun er ca. 52 procent grøn. Det er af den årsag, at vi har bedt om foretræde for udvalget, da vi vil appellere til udvalgets medlemmer om at have fokus på vigtigheden af frit energivalg, i sær når det gælder for husstande, der allerede har gennemført den grønne omstilling 100 procent,

udtaler Kim Beyer-Eskildsen.

For nærmere information om Debra og vores engagement i frit valg af energikilder, ring til sekretariatschef, Kim Beyer-Eskildsen på tlf. 2610 82 22, eller mail via kbe@energibranchen.dk