Vi søger cases fra det virkelige liv

I Dansk Energi Brancheforening ønsker vi at sprede det glade budskab, at energirenoveringer er en af de bedste investeringer, en husejer kan foretage sig. Det hænger sammen med, at et nyt eller forbedret energianlæg bruger mindre energi og derfor mindsker CO2-udslippet. Energiforbedringerne har andre og mere kontante fordele. Husets værdi vil ofte stige relativt mere end investeringen i energimærkningen, da stort ste alle huskøbere i dag kigger efter et godt energimærke. Samtidig er energiforbedringerne at betragtet som skattefri indkomst, da sparede penge på energiregningen ikke bliver beskattet. Investerer man i stedet i værdipapirer, vil en evt. gevinst blive beskattet. Og nu da boligjobordningen er blevet genindført, så støtter staten også energiforbedringerne med et skattefradrag på 15.000 kr.

Vi beder derfor vores medlemmer om at tage kontakt til os, hvis I har gennemført en energiforbedring, hvor vi må kigge forbi og tage nogle billeder af et givent hus (eller benytte jeres egne) og opstille et simpelt regnskab for tilbagebetalingstiden samt værdiforbedringerne efter energirenoveringerne. Disse cases vil vi publicere på vores hjemmeside. Vi vil naturligvis nævne navnet på den medlemsvirksomhed, der stiller med en case, og I vil efterfølgende kvit og frit kunne benytte vores artikel på jeres egen hjemmeside.

Så kom frisk med forslag til en case, vi vil løbende bringe nye historier om energirenoveringer på vores hjemmeside, så jo flere desto bedre. Vi er naturligvis teknologineutrale, pointen er kun, at man med et nyt eller forbedret anlæg kan skabe sig en bedre privatøkonomi samt mindske C02-udslippet og evt. miljøforurening.

 

Kontakt sekretariatschef Kim Beyer-Eskildsen med forslag til en case ved at trykke her