Glostrup, d. 24. februar 2015
Dansk Energi Brancheforening udtrykker stor begejstring over, at Dansk Folkeparti med energiordfører Mikkel Dencker i spidsen, netop har fremsat lovforslag i Folketinget, som vil betyde, at staten skal stå som lånegarant for lån til nye energianlæg, der skal erstatte særligt de mange ældre oliefyr i de yderste egne af Danmark. Dansk Energi Brancheforening er især begejstret over, at lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, vil kunne hjælpe til at reducere danskernes CO-udslip betydeligt samtidig med, at væksten vil blive forøget markant i de yderste egne af Danmark – og alt sammen uden, at det vil koste skatteyderne en krone.
 
Vi har i Dansk Energi Brancheforening nærlæst Dansk Folkepartis forslag om en finanspolitisk neutral lånepulje, der har til mål at give støtte til at få gennemført de nødvendige udskiftninger af de ca. 200.000 forældede oliefyr, der ofte er installeret i huse i de yderste egne af Danmark. Hvis forslaget bliver vedtaget, så vil Dansk Energi Brancheforenings medlemmer være klar til at løfte vores del af opgaven med at få udskiftet de mange ældre oliefyr, der forbruger uhensigtsmæssigt meget brændstof,
siger Dansk Energi Brancheforenings kommunikationsansvarlige, Karolina Dolata.
 
De nødvendige CO2-reduktioner i det danske samfund er nået til et punkt, hvor indsatsen bliver stadig dyrere pr. reduceret ton. Det er således den helt rigtige vej at gå, når Dansk Folkeparti foreslår en finanspolitisk neutral lånepulje til fremme af udskiftning af forældede energianlæg, fordi de nye energianlæg vil være selvfinansierende over en beskeden årrække pga. de sparede omkostninger på det løbende brændstofs-forbrug. Det er åbenlyst vanskeligt at låne til energiforbedringer i de yderste egne af Danmark, hvorfor staten virkelig kunne give de danske småøer og vandkantsområder et stort løft ved at garantere lån til rentable investeringer i nye energieffektive energianlæg, der samtidig vil reducere den danske CO2-udledning med flere hundrede tons årligt, når udskiftningen er gennemført,
siger Karolina Dolata.
 
For uddybende kommentarer. Ring til Karolina Dolata på tlf 2427 2255 eller send hende en mail