Den 26/9 vågner energibranchen op til en helt ny virkelighed. Den dag træder det nye ECO-design fra EU på energiområdet i kraft. Intentionen bag er at skabe en fælleseuropæisk standard på energiområdet, der skal guide forbrugerne til at vælge de mest energivenlige løsninger.

Det nye ECO-designdirektiv har energieffektiviteten i højsædet. Derfor skal energiinstallationer fra lørdag den 26/9 påføres et label, som vi i dag kender det fra de hårde hvidevarer. Ordningen gælder kun nye produkter, ikke brugte. Alt der forlader en fabrik fra den 26/9 hører under ECO-design. Det udfordrende her bliver, når komponenter fra forskellige producenter kombineres i en samlet energiløsning, som eksempelvis kunne indeholde en luft/luft varmepumpe, en gaskedel og en varmtvandsbeholder fra forskellige producenter. I det tilfælde skal I som installatører udfylde et skema og konstruere en label/klistermærke, der skal påføres energianlægget. Hvis det er fra samme producent, vil denne givetvis selv producere den relevante og påkrævede label. Energistyrelsen har en hjemmeside, hvor der står uddybende information om mærkningskravet: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energimaerkning-apparater-produkter

Kravene om mærkningen af energiinstallationerne gælder ikke kun i forbindelse med selve installationen da, der er fire situationer, hvor du skal leve op til de nye informationskrav:

  1. Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (for eksempel en annonce i en avis og en reklame på egen hjemmeside)
  2. Ved afgivelse af tilbud
  3. Ved online salgskatalog eller lignende med direkte mulighed for køb
  4. Ved udstilling i showroom eller lignende

Energistyrelsen har oplyst, at den vil holde øje med dette, og der er risiko for bødestraf, så jeg vil opfordre vores læsere til at huske at opdatere deres hjemmesider, annoncer etc. i god tid inden den 26/9. Kravene til mærkning af energiinstallationer gælder foreløbigt for anlæg op til 70 kw. Nedenfor vil jeg adressere nogle af de mest udbredte tvivlsspørgsmål ift. betydningen for vores medlemmer af det nye ECO-design-direktiv: nedenstående er udpluk fra Energistyrelsen informationer om emnet:

1. Hvis ansvar er det at overholde kravene om energimærkning af opvarmningsanlæg?

Leverandøren af anlægget har ansvar for at sikre, at opvarmningsanlæg bliver energimærket og for at levere energimærker og datablade. Det gælder både for enkeltprodukter, kombianlæg, pakkeløsninger og kombi-pakkeløsninger.

2. Hvad er installatørens/entreprenørens forpligtelser i forhold til energimærkning af opvarmningsanlæg?

Reglerne om at informere om energimærkning og andre data gælder for installatør- og entreprenørvirksomheder, når salget af et anlæg til en bygningsejer går gennem en sådan virksomhed. Derved optræder installatør/entreprenørvirksomheden som forhandler.

3. Hvad er et kombianlæg?

Et opvarmningsanlæg er et anlæg, der benyttes til rumopvarmning og/eller brugsvandsopvarmning. Anlæg, der bruges til begge dele, kaldes et kombianlæg i EU forordning nr. 811/2013. Separate varmtvandsbeholdere og vandvarmere skal altid energimærkes separat og have selvstændige datablade.

4. Hvad er en pakkeløsning?

En pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres i et opvarmningsanlæg. De mest gængse eksempler på pakkeløsninger på det danske marked er:

  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med temperaturstyring – uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej
  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med solvarme og evt. temperaturstyring
  • Kombination af en el-vandvarmer med solvarme
  • Hybridløsninger med kombination af fx en el-varmepumpe med en gaskedel

Varmtvandsbeholdere indgår ikke i pakkeløsninger, men de opfattes i EU forordningerne nr. 811/2013 og nr. 812/2013 som et enkeltprodukt, hvis energimærke og øvrige data skal oplyses separat.

5. Hvordan sammensætter jeg selv en pakkeløsning?

Hvis du som installatør/entreprenør selv vælger at sammensætte en individuel pakkeløsning med forskellige produkter, er det mere komplekst end at få en pakkeløsning leveret samlet fra en produktleverandør eller grossist. Så skal du selv beregne pakkens samlede energieffektivitet og udarbejde og levere et pakkedatablad samt det tilhørende energimærke som led i din informationspligt til kunden. Dette kræver særlige kompetencer og sandsynligvis efteruddannelse.

6. Hvordan adskiller beregningen af årsvirkningsgraden og energieffektivitetsgraden for anlæggene sig fra den hidtidige praksis i Danmark?

I Danmark har der for kedler været tradition for, at oplyste årsvirkningsgrader har inkluderet brugsvandsopvarmning.

Ifølge de nye krav dækker årsvirkningsgraden imidlertid kun rumopvarmning. Årsvirkningsgraden bestemmer klassen for årsvirkningsgraden (bogstavet på energimærket) for kedler.

Er der tale om et kombianlæg til både rumopvarmning og brugsvandsopvarmning, vil anlægget have to energimærker: Ét for rumopvarmning og ét for brugsvandsopvarmning.

Hvis du vil vide mere om ECO-design, følg linket her til Energistyrelsen: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign