Tilskud til energibesparelser

Det er fortsat muligt at få tilskud til udskiftning af den gamle centralvarmekedel eller elvarme til et nyt effektivt opvarmningsanlæg.

Udskiftninger med standardværdier
For udskiftning af kedler og elvarmeanlæg i villastørrelsen findes der standardværdier for energibesparelsen, som danner grundlag for tilskuddet. Afhængigt af energiform og alderen for den eksisterende kedel kan der opnås tilskud fra godt 1.000 og op til over 13.000 kr. inkl. moms. Tilskuddet kan gives til både private og virksomheder

Oversigt mulige tilskud til typiske udskiftninger med standardværdier for energibesparelser
Debra, Energibranchen har mulighed for at indgå aftale med installatører, som grundlag for tilskud i forbindelse med udskiftning af gamle kedelanlæg til ny kedel, varmepumpe eller hybridanlæg (kedel/varmepumpe).

Det gælder både i forbindelse med udskiftninger med standardværdier for energibesparelser og i tilfælde, hvor der skal laves specifikke beregninger, f.eks. ved mellemstore kedelanlæg og hybridanlæg, hvor Debra, Energibranchen kan tilbyde at lave beregningerne.

Der kan ofte opnås store besparelser ved at skifte mellemstore gamle kedelanlæg, som kan betyde ganske attraktive tilskud.

Kontakt Debra, Energibranchen og få mere at vide om tilskudsmulighederne ved energibesparelser.
Tlf. 77 41 15 35 – debra@energibranchen.dk

Typisk-gammel-støbejernskedel-fra-før-1977_tg

Støbejernskedel fra før 1977

Typisk-kedel-fra-omkring-1980_tg

Typisk olieunit fra omkring 1980

Nedenstående oversigt viser mulige tilskudsstørrelser ved forskellige udskiftninger til nyt energianlæg

Eksisterende anlæg Oliekedel før 1978 Oliekedel efter 1977 Ældre gaskedel Nyere gaskedel Elvarme
Nyt anlæg ca. tilskud inkl. moms ca. tilskud inkl. moms ca. tilskud inkl. moms ca. tilskud inkl. moms ca. tilskud inkl. moms
Kondenserende oliekedel 6.500 3.500
Kondenserende gaskedel 4.000-5.000 2.000-2.500 3.000-5.500 2.000-2.500
Automatisk fyret Biokedel 3.000-3.500 1.100-1.500
Luft/vand varmepumpe 10.000-12.000 8.000-10.000 11.000-13.000 8.000-10.000 3.500-4.400
Jordvarmepumpe 10.000-13.000 8.000-11.000 10.000-13.000 8.000-11.000 4.000-4.700