Spændende år i vente – og tid til at forny kontinentet

Kære medlemmer af Debra, så blev det 2015. Vi går ind i et spændende år, hvor energipolitikken igen i år, vil fylde meget. Det er desværre ikke længere muligt at få fradrag på 15.000 kr. for forbedringer af sin bolig. Til gengæld falder oliepriserne med ekspresfart, hvilket i al fald på den korte bane vil gøre det mere lukrativt at investere i konventionelle anlæg til opvarmning. Året byder også på faldende gaspriser, og så mangler vi bare, at PSO-afgifterne også får et hug nedad, så ser det godt ud for energibranchen.

I Debras sekretariat arbejder vi på livet løs for at gøre de individuelle energikilders interesser hørt, herunder også varmepumperne, som støttes med den ene hånd og diskrimineres med den anden. Vi er således en bred interesseorganisation, der i bred forstand arbejder for at fremme individuelle og optimale energiløsninger. Vi vil således i samarbejde med andre aktører, der også vil fremme individuelle energiløsninger afholde en høring om individuelle energiløsninger på Christiansborg. Så snart datoen er på plads hører I mere fra os.

I 2015 bliver der helt sikkert udskrevet folketingsvalg. Det er op til vælgerne at sammensætte et nyt Folketing, og det er op til os i Debra at forsøge at forklare energipolitikerne, at vi ønsker bedre og mere gennemsigtige vilkår i energibranchen. Med bedre mener vi egentlig blot, at alle aktører har samme vilkår, at afgifterne mindskes og støtten til energiformer fordeles mere ligeligt eller mindskes i takt med afgifterne. For at have løbende mulighed for at fremme jeres og derved vores synspunkter om energipolitikken, kræver det, at I også i 2015 forlænger jeres kontingent og gerne melder jer ind i så mange branchegrupper, som det overhovedet giver mening at være medlem af.

Vi kan allerede nu love en række medlemsmøder og initiativer, der alle har til formål at holde vores medlemmer godt opdateret omkring nye tiltag på energiområdet og I jeres specifikke branchegrupper. Følg meget gerne med på vores nye hjemmeside, hvor vi også opfordrer jer til at annoncere på den, hvilket er gratis, hvis man også annoncerer i Debra EnergiNyt: www.energibranchen.dk/mediainformation

 

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår,

Kim Beyer-Eskildsen, sekretariatschef i Debra