Mediainformation DEBRA Energinyt

Debra EnergiNyt er et branchefagblad, som er rettet mod service- og installationsvirksomheder inden for energiområdet med fokus på olie-, gas- og biobrændselsbaserede energianlæg.

Bladet udsendes til alle leverandører af energi, udstyr, service- og installationsydelser i forbindelse med energianlæg til opvarmnings- eller procesformål.
Endvidere til myndigheder og politiske udvalg inden for energi-, miljø- og sikkerhedsområdet, interesseorganisationer og fagblade