Kære Energispareaktør!

DEBRA – Dansk Energi Brancheforening har besluttet at ændre sine købspriser for energibesparelser.

Ved aftaler om energibesparelser, som er indgået fra d.d. og frem til 31. december 2015, betaler vi kr. 0,40 pr. kWh ekskl. moms ved indberetning til os.

Dette gælder dog ikke i forbindelse med udskiftning til ny oliekedel, hvor de nuværende satser fortsat gælder.

Vi håber, at dette dels kan føre til realisering af flere energibesparelsesprojekter, dels at flere aktører indberetter energibesparelser til Dansk Energi Brancheforening.

Ny prisliste for standardværdier pr. 1. september