Dansk Energibrancheforening, Debra, går nu i rette med Fjernvarmeforeningen, der i sin seneste udmelding helt vil gøre det ulovligt for danske husstande at udnytte den billige, meget udbredte og nemt tilgængelige naturgas, som den danske stat i øvrigt har et stort og uundværligt provenu på, når den hentes op ad Nordsøen.

Vi er i Debra dybt forundrede over, at den Dansk Fjernvarmeforening føler sig kaldet til med et pennestrøg at eliminere naturgassen, som er så stor og vigtig en komponent i det danske energiforsyningsset-up. Den danske stat mangler dags dato ca. 6 milliarder kr. på finansloven for 2015, hvis olieprisen fortsætter med at være så lav som nu, hvilket siger noget om, hvor radikalt et forslag det er helt at udfase naturgassen, hvis mange kunder ville skulle investere milliarder i nye anlæg. Endvidere ville statskassen komme til at miste milliardprovenu årligt fra gassen i Nordsøen, som bl.a. er med til at finansiere den nye togfond,

siger Debras bestyrelsesformand, Per Langkilde.

Dansk Energipolitik er en kompleks størrelse, hvor visse energiformer får støtte og andre bliver ekstra-beskattet. Det kan der være mange gode grunde til, men det gør, at beregninger af, hvad der er mest kost-effektivt set både ud fra et forbruger- og vælgerperspektiv, er meget komplekst. Det er dog ganske uvederhæftigt at forlange naturgassen afskaffet og samtidig at melde ud, at det så er et samfundsøkonomisk klogt forslag. Det er det ikke. Riget fattes penge, og der bør derfor være en balance i energipolitikken, der både vægter hensyn til klimaet på den ene side og konkurrenceevnen og muligheden for fremtidig vækst i Danmark på den anden side,

siger Debras bestyrelsesformand, Per Langkilde.