Kunne du tænke at skrive for Debras medlemsblad Debra EnergiNyt?

Vi søger pt. frivillige, der har lyst til at indgå i redaktionen af Debra EnergiNyt.

Du behøver ikke at have en journalist gemt i maven, så længe du er rutineret i Word og e-mail og har lyst til at formidle, så hjælpes vi med resten.

Kunne du tænke dig at være en del af udvalget eller har du spørgsmål til arbejdet i udvalget, så send en mail til Karolina Dolata

Redaktionsudvalget står for udarbejdelse af Debras medlemsblad Debra EnergiNyt, som udkommer 4 gange årligt og som udsendes elektronisk til ca. 2000 abonnementer. Vi mødes én gang i forbindelse med hver udgivelse for at planlægge næste nummer.

Debra EnergiNyt er et branchefagblad, som er rettet mod service- og installationsvirksomheder inden for energiområdet med fokus på olie-, gas- og biobrændselsbaserede energianlæg samt varmepumper.

Bladet udsendes til leverandører af energi, udstyr, service- og installationsydelser i forbindelse med energianlæg til opvarmnings- eller procesformål.

Endvidere sendes det også til myndigheder og politiske udvalg inden for energi-, miljø- og sikkerhedsområdet, interesseorganisationer, fagblade og andre, der måtte være interesserede.

Debra EnergiNyt 2017

Nr. 1

Debra EnergiNyt 2016

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Debra EnergiNyt 2015

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Debra EnergiNyt 2014

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Debra EnergiNyt 2013

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1

Debra EnergiNyt 2012

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 2

Nr. 1