Samfundsansvar

I Debra tager vi ansvar for det danske samfund, klimaet og nærmiljøet. Det gør vi ved at byde ind på klima og miljøområdet, som en central aktør i omstillingen af den danske energipolitik, så den bliver stadigt mere effektiv og mindre forurenende.

Vores medlemsvirksomheder sælges således de nyeste og mest energieffektive produkter på markedet, så de ved hver ny-installation rask væk skærer en fjerdedel af energiforbruget væk ift. det gamle energianlæg.

Vi tilbyder naturligvis meget grønne energiløsninger, men ikke sjældent får forbrugeren mest energi for pengene ved at installere en kombi-løsning af eksempelvis solenergi kombineret med et ny og effektiv gas, olie eller biokeddel.

Debras mange kompetente medlemsvirksomheder gør en ekstraordinær indsats for at hjælpe til med at få erstattet ældre energianlæg i huse, der fik installeret oliekedler etc. I en tid, hvor miljøkravene var mindre eller ikke-eksisterende.

Som forening rækker vi hånden ud til Christiansborg og beder om politisk forståelse og samarbejde om at få gjort det muligt at få udskiftet de flere hundredetusinde forældede energianlæg i de danske huse, som ikke sjældent befinder sig i landzonerne. Vi vil således kunne hjælpe det danske samfund til at reducere den årlige CO2 udledning med hundreder af tusinder af tons C02, hvis der fra politisk hold blev stillet en lånefacilitet til rådighed, der gjorde det muligt for borgere med forældede energianlæg at låne til nye og mere energieffektive af slagsen.

I Debra vil vi rigtig gerne være en del af løsningen på Danmarks klima og miljøudfordringer. Vi kan dog ikke klare det alene. Det er derfor vores vision i samarbejde med andre energileverandører og installatører samt Christiansborg og forbrugerne, at få skabt en langsigtet strategi, der kan give både forbrugere og installatører nogle rammevilkår, der er til at stole på, holder i lang tid og bakkes op af brede flertal i Folketinget.

Med venlig hilsen

Kim Beyer-Eskildsen
Sekretariatschef i Dansk Energi Brancheforening
Mail: keskildsen@energibranchen.dk
Tlf. 26 10 82 22